GDPR

Politica Datelor cu Caracter Personal pe site-ul MeditatiiArhitectura.ro

NU colectăm, NU stocăm, NU înstrăinăm, NU urmărim, NU vindem și nici NU procesăm datele personale ale vizitatorilor. NU folosim tehnologii de tracking de tip COOKIES.

GDPR meditatii arhitectura
GDPR meditatii arhitectura
sursa: https://www.cookieserve.com/scan-summary/?url=https%3A%2F%2Fwww.meditatiiarhitectura.ro%2F

Singurele date de tip acces (IP) pe care suntem obligați să le folosim pentru ca vizitatorii să poată accesa acest site sunt anonimizate în timp real astfel încât nici măcar administratorii nu le pot descifra.