2024 – Metodologia Admiterii la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Puteți descărca aici în format PDF ghidul oficial (metodologia) Admiterii la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” pentru anul universitar 2024-2025.

Sumarul câtorva informații importante:

Înscrierea

08-16 iulie 2024 (până la ora 16.00), înscrierea online a candidaților, trimiterea online a portofoliilor de lucrări personale și plata taxei de concurs. Fiecare candidat va primi o legitimație care va atesta
înscrierea în concurs.

Proba de engleză (doar pentru cei cu această opțiune selectată la înscriere)

16 iulie 2024 – începând cu ora 12.00
Probă eliminatorie 1 susţinută online de competențe lingvistice – limba engleză.
Evaluarea testului (eliminatoriu pentru programul de studii cu predare în limba engleză) se face cu calificative – Admis/ Respins.
16 iulie 2024
Afișarea pe pagina web a U.A.U.I.M. și fizic, în spațiul de afișaj al Universității a listelor definitive cu candidații declarați admiși la proba eliminatorie de competențe lingvistice de limbă engleză.

Examenul scris/desen

18-19 iulie 2024, începând cu ora 10:00 PROBA PRACTICĂ DE CONCURS (doar pentru
specializările care organizează proba practică de concurs la sediul U.A.U.I.M.)

Afișarea Rezultatelor

22 iulie 2024
Afișarea pe pagina web a U.A.U.I.M. și fizic, în spațiul de afișaj al Universității a rezultatelor finale
ale concursului de admitere, în baza primei opțiuni.

Portofoliu

Considerente generale ale portofoliului
  • Pentru întocmirea de către candidat a portofoliului de lucrări personale, acesta va selecta acele lucrări pe care le considera reprezentative și relevante pentru a demonstra aptitudinile sale în ceea ce privește vederea în spaţiu, creativitatea, imaginația, cultura generală și cea de specialitate, capacitatea de reprezentare în plan și în spațiu.
  • Proba de concurs va consta și în evaluarea de către comisie acestui portofoliu de lucrări personale, care va fi transmis online la înscriere, de către candidat. Astfel unele dintre subiectele probei practice de reprezentare grafică vor fi corelate cu temele portofoliul individual al fiecărui candidat;
  • Prin evaluarea portofoliului de lucrări personale de către comisia de notare se va urmări testarea calităților și aptitudinilor candidaților în relaţie cu specializarea vizată;
  • Portofoliul de lucrări personale va fi evaluat conform cerințelor specifice specializării primei opțiuni exprimate de fiecare candidat în parte, la care acesta susţine proba practică;
  • Conținutul portofoliului de lucrări personale, structura si tematicile acestuia, sunt obligatorii și în conformitate cu precizările prezentei anexe;
  • Portofoliile care conțin imagini sau informații cu vădit caracter politic sau religios denigrator, obscen, pornografic, sau orice alte reprezentări incompatibile cu standardele universitare vor fi eliminate din concurs.
Structura Portofoliului

Portofoliul de lucrări personale va avea aceeași structură pentru toate facultăţile şi programele de studii / specializările unde acesta este solicitat potrivit prezentei Metodologii. Astfel, domeniile de studiu care pot fi abordate în portofoliul de lucrări personale sunt: arhitectură, urbanism, arhitectură de interior. Indiferent de opțiunile candidaților la concursul de admitere, portofoliu de lucrări personale va avea obligatoriu 4 Secțiuni tematice, respectiv:

● S1 – Cultură generală;

● S2 – Vedere în spațiu;

● S3 – Cunoștințe de specialitate;

● S4 – Subiecte-teme lăsate la alegerea candidatului.