2019 Subiecte admitere Arhitectura – UAUIM

lista pe specializări Arhitectura, Interior, Urbanism, Restaurare

Subiecte admitere – Arhitectura 2019

subiectele de admitere in format PDF

Descriere text a subiectului de examen

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectură
Specializarea: ARHITECTURĂ
Concurs de admitere – Sesiunea: IULIE 2019
PROBA DE DESEN
(durata 5 ore)
În incinta Muzeului Satului din Bucureşti s-a construit un pavilion nou dedicat
promovării arhitecturii, ce găzduieşte expoziţii de arhitectură, conferinţe, întâlniri
cu publicul etc.
Clădirea are atât faţade vitrate cât şi opace, în conformitate cu planul, faţada şi
secţiunea prezentate.
Accesul în pavilion se face prin intermediul unei uşi duble din lemn de stejar,
recuperată dintr-o clădire istorică.
În reprezentare este sugerată de asemenea amenajarea spaţiului interior care
cuprinde:
– un volum paralelipipedic vertical (V) destinat afişării proiectelor;
– o platformă de expunere (P) la 3,00 m înălţime, accesibilă printr-o scară;
– o masă (M) destinată expunerii.
Se propune ilustrarea a 6 momente din parcursul de vizitare, după cum urmează.
PLAN
SCARA 1:100
SECŢIUNE A-A
SCARA 1:100
FAŢADA
SCARA 1:100

Momentul 1
Desenaţi o perspectivă exterioară la nivelul ochiului din direcţia 1 (marcată în plan),
privind către pavilion. Se cere reprezentarea în întregime a pavilionului cu adăugarea
elementelor de ambianță arhitecturală: materiale, texturi, anturaj. Reprezentarea cu lumini
şi umbre va fi făcută în creion grafit.
Momentul 2
Desenaţi o perspectivă la nivelul ochiului din punctul şi direcţia 2 (marcate în plan),
privind spre uşa de acces în pavilion, aceasta având una din foi închisă şi alta deschisă,
conform planului. Reprezentarea se va face în creioane colorate, exprimând materiale,
texturi, lumini şi umbre.
Momentul 3
Desenaţi o perspectivă la nivelul ochiului din punctul şi direcţia 3 (marcate în plan),
ştiind că vă aflaţi în spaţiul interior şi priviţi prin faţada vitrată către o casă ţărănească
aflată în vecinătatea pavilionului şi care este percepută integral. Reprezentarea cu lumini
şi umbre va fi făcută în creioane colorate.
Momentul 4
Desenaţi o perspectivă la nivelul ochiului a spaţiului interior, din punctul şi direcţia
4 (marcate în plan). Veţi imagina şi reprezenta inclusiv balustrada scării (indicată cu linie
întreruptă în plan şi secţiune). Reprezentarea se va face în creion grafit, exprimând
materiale, texturi, lumini şi umbre.
Momentul 5
Exponatul de pe masa M este un joc pentru copii,
realizat din 3 piese din lemn prin a căror asamblare se
obţine un cilindru cu diametrul de 6 cm şi înălţimea de 9
cm, aşezat în poziţie verticală, conform vederii alăturate.
Două dintre piese sunt identice, iar a treia trece prin
mijlocul ansamblului şi le fixează pe celelalte două.
Reprezentaţi în axonometrie izometrică, la scara 1:1
(1 cm din desen = 1 cm în realitate), componentele
ansamblului descris, fiecare dintre acestea fiind aşezată
pe masă, în poziţie stabilă. Reprezentarea cu lumini şi
umbre va fi făcută în creion grafit.
Momentul 6
Pe platforma P situată la cota +3.00 m este expusă macheta casei ţărăneşti percepută la
Momentul 3. Macheta are o înălţime de circa 1 m şi este aşezată pe pardoseală. Schiţaţi
macheta, în creion grafit, într-o perspectivă liberă la nivelul ochiului.
6 cm
9 cm
Subiectele propuse vor fi rezolvate pe o planşa albă de hârtie de 50 x 70 cm (în poziţiile
obligatorii indicate în schiţa alăturată).
Notă:
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Paginarea după model este obligatorie.
• La nici un subiect nu se admite reprezentarea de elemente străine de
conţinutul temei.
Criterii de apreciere a subiectelor:
a. respectarea datelor de temă;
b. corectitudinea rezolvării;
c. capacitate creativă;
d. percepţie şi reprezentare spaţială;
e. expresivitatea şi acurateţea prezentării grafice.

Subiecte admitere – Interior 2019

subiectele de admitere in format PDF

Descriere text a subiectului de examen

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectură de Interior
Specializarea: Arhitectură de Interior
Concurs de admitere – Sesiunea: IULIE 2019
PROBA DE DESEN
(durata 5 ore)
Subiectul nr. 1
Schița de mai jos reprezintă planul unei camere cu laturile de 6 m și 4 m și o înălțime de 3 m.
Imaginați o amenajare (mobilare) pentru această cameră pentru o studentă la Fotografie, astfel încât să permită: studiul, relaxarea, odihna și depozitarea.
Desenați un plan cu mobilarea propusă la scara 1:50 (1 cm din desen = 50 cm din realitate) și o perspectivă pe direcția săgeții din plan.
Prezentarea se va face în creioane colorate, cu exprimarea materialelor și a texturilor.

Subiectul nr. 2
În desenul de mai jos este prezentat un volum în tripla sa proiecție ortogonală. Volumul are dimensiunile din desen. Obiectul prezentat este din sticlă albastră.
Desenați axonometria izometrică a acestui volum la scara 1:1 (1 cm din realitate = 1 cm din desen). Prezentarea se va face în creioane colorate, cu exprimarea materialului.

Subiectul nr. 3
Marii arhitecți au creat și obiecte de mobilier. În cele trei vederi de mai jos (frontală, laterală și plan) este prezentat scaunul Barrel 606 proiectat de arhitectul american Frank Lloyd Wright.
Desenați la mâna liberă o perspectivă la nivelul ochiului a acestui scaun. Prezentarea se va face în creion grafit, cu umbre.
Criterii de apreciere:
– respectarea datelor de temă;
– capacitatea creativă;
– coerenţa compoziţiei şi corectitudinea rezolvării;
– calitatea prezentării, expresivitatea şi acurateţea desenului.
Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.
Nu se admit reprezentări de elemente străine de conţinutul temei.

Subiecte admitere – Urbanism 2019

subiectele de admitere in format PDF

Descriere text a subiectului de examen

În imaginile de mai jos sunt prezentate câteva repere arhitecturale aflate în trei ora.e cunoscute. Identifica.i cele trei ora.e .i încercui.i varianta corecta de raspuns. În casetele libere corespunzatoare fiecarei imagini, schi.a.i silueta cladirii reprezentative din imagine.

a) Bucure.ti a) New York a) Berlin
b) Moscova b) Sydney b) Londra
c) Paris c) Berlin c) Paris
d) Niciuna dintre variante d) Niciuna dintre variante d) Niciuna dintre variante

În chenarul din dreapta, desena.i în axonometrie ortogonala izometrica (urmarind cele 3 axe x, y, z) volumul care corespunde vederii laterale de mai jos, considerând faptul ca acesta trebuie sa poata fi înscris într-un cub. Se vor respecta scara .i dimensiunile corpului din vederea laterala. Desenul se va realiza în creion grafit.

În imaginea de mai jos este prezentata desfa.urata unui cub. În caseta din dreapta, desena.i cubul care corespunde acestei desfa.urate, în axonometrie ortogonala izometrica (urmarind cele 3 axe x, y, z), astfel încât litera A sa fie pozi.ionata pe fa.a superioara orizontala, iar discul negru sa fie pe o fa.a laterala vizibila. Desenul se va realiza în creion grafit.

Graficul de mai jos ilustreaza .arile în care locuiesc persoane a caror avere depa.ea în anul 2017, 500 de milioane de dolari. Pentru întrebarile formulate mai jos, încercui.i raspunsul corect.
1.
Pe ce continent locuiesc cei mai

mul.i oameni boga.i? a) Europa b) America de Nord c) Asia

2.
Ce loc ocupa continentul european în clasamentul mondial conform numarului de oameni boga.i

a) Locul 1 b) Locul 2 c) Locul 3

3.
Care este statul care se gase.te pe locul 4 ca numar de oameni boga.i?

a) Statele Unite; b) Japonia; c) Germania.
Arhitectul contructivist Iakov Chernikhov a devenit celebru pentru desenul sau de arhitectura, extrem de grafic. In chenarul de mai jos, imagina.i o posibila completare a desenului lui Chernikhov, utilizând doar linii drepte, pentru a completa frontul unei strazi dintr-un ora. modern. Desenul se va realiza în stilou sau pix.

Completa.i în partea dreapta schi.a de mai jos astfel încât sa ob.ine.i o imagine unitara a unei strazi dintr-un ora.. Desenul va fi realizat în creion grafit.
Regulile de urbanism prevad în cazul Bucure.tiului, necesitatea te.irii (taierii) col.ului loturilor (parcelelor de teren) situate la intersec.ia a doua
strazi “printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi, lungimea laturii ob.inute prin te.ire va fi de 6,0 metri”.
Utilizând rigla .i compasul, desena.i în schema de plan de mai jos, la scara 1/100 (1 cm = 1 metru), cum poate fi realizata aceasta te.ire,
numerotând opera.iile de trasare, în ordinea executarii lor .i pastrând liniile de construc.ie.

Schi.a.i în spa.iul din dreapta, lasat liber, planul ansamblului pie.ei prezentate în imaginea de mai jos (Piazza del Campo din Siena), utilizând elemente simple (linii, figuri geometrice, etc) .i ha.urând elementele ansamblului pe care le considera.i ca fiind principale. Desenul se va realiza în creion grafit.

În vederea realizarii unei case de vacan.a, o persoana cumpara un teren la munte având urmatoarele caracteristici: deschiderea la strada este
de 15 metri; diferen.a de nivel între punctele A .i B este de 10 metri; terenul coboara de la strada cu o panta de 30 grade; terenul va beneficia
de un acces auto având 3 metri la.ime .i de unul pietonal, de 1 metru la.ime.
Având în vedere faptul ca terenul trebuie împrejmuit, sa se calculeze lungimea totala a împrejmuirii (por.ile de acces nu vor intra în acest calcul).
În caseta de mai jos, realiza.i desenul necesar rezolvarii .i indica.i modul de calcul.

Lungimea împrejmuirii ………….. metri

Continentul European are deschidere atât catre ocean cât .i catre mai multe mari, fiind unul dintre avantajele sale economice. Numi.i .i marca.i cu aproxima.ie pe harta alaturata, 2 mari ora.e-port cu rol turistic sau economic important, din zone diferite ale Europei, astfel încât sa nu fie amplasate catre aceea.i mare sau ocean.
1.
……………………………………………………….

2.
……………………………………………………….

În imaginile de mai jos, sunt prezentate patru secven.e ale unui traseu din zona centrala a unui ora.. Cu A .i B sunt marcate doua volume importante întâlnite pe parcurs. Respectând pozi.ionarea volumelor A .i B unul în raport cu celalalt, schi.a.i în chenarul de mai jos un posibil contur al spa.iului public în care se gasesc amplasate biserica .i clopotni.a, utilizând forme geometrice simple (cerc, patrat, triunghi etc) .i indica.i prin sage.i locul din care pot fi percepute imaginile respective. Desenul se va realiza în creion grafit.
1 3 4
2

Pornind de la compozi.ia grafica din imaginea de mai jos, folosind volume simple .i privind din direc.ia marcata în plan, imagina.i-va .i desena.i într-o perspectiva aeriana, o por.iune dintr-un ora. modern în care figurile geometrice ale compozi.iei pot deveni cladiri înalte, cladiri joase, spa.ii publice (pie.e), spa.ii plantate, circula.ii pietonale, strazi. Desenul se va realiza în creion grafit.

Având ca sursa de inspira.ie fotografia alaturata, schi.a.i imaginea frontala dinspre strada, a cladirilor prezentate, respectând raportul .i propor.iile.
Desenul se va realiza în creion grafit.

Subiecte admitere – Mobilier 2019

subiectele de admitere in format PDF

Descriere text a subiectului de examen

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectura de Interior
Specializarea: Mobilier si Amenajari interioare
Concurs de admitere – Sesiunea: IULIE 2019

PROBA DE DESEN
(durata 4 ore)

Subiectul nr.1
Cu ajutorul a cinci corpuri mici – cuburi cu dimensiunile de 35x35x35 cm .i .ase corpuri mari – paralelipipede cu dimensiunile de 35x35x70 cm (conform schi.elor de mai jos), propune.i realizarea unei combina.ii care sa reprezinte mobilarea unui perete dintr-un living, cu lungimea de 3,20 m, incluzând .i un spa.iu pentru televizor. Corpurile pot avea sau nu u.i .i pot fi amplasate a.ezate .i/sau suspendate. Înal.imea maxima a ansamblului va fi de 2,10 m.
Desena.i o vedere frontala la scara 1:10 (1 cm din desen = 10 cm din realitate) .i o perspectiva la nivelul ochiului a ansamblului propus.
Prezentarea se va face în creioane colorate, cu texturi .i umbre.

Subiectul nr.2
Imaginea de mai jos reprezinta un set de masu.e de cafea, crea.ia arhitectului Marcel Breuer.
Desena.i într-o perspectiva o masu.a din set .i, alaturat, un scaun cu spatar din aceea.i familie stilistica.
Prezentarea se va face în creion grafit, cu texturi .i umbre.

Criterii de apreciere:
– respectarea datelor de tema;

– capacitatea creativa;

– coerenta compozitiei si corectitudinea rezolvarii;

– calitatea prezentarii, expresivitatea si acuratetea desenului.

Nota:
– Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alaturate.

– Nu se admit reprezentari de elemente straine de continutul temei.

Subiecte admitere – Design 2019

subiectele de admitere in format PDF

Descriere text a subiectului de examen

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectura de Interior
Specializarea: Design de Produs
Concurs de admitere – Sesiunea: IULIE 2019

PROBA DE DESEN
(durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Primaria ora.ului Viena cauta un nou concept de design pentru mobilierul urban care va fi dat în folosin.a în luna octombrie 2020.
Imagina.i un model pentru un co. de gunoi stradal, care va fi amplasat independent pe trotuar.
Desena.i planul .i o vedere la scara 1:10 (1 cm din desen = 10 cm din realitate) .i o perspectiva.
Prezentarea se va face în creioane colorate, cu exprimarea materialelor.

Subiectul nr. 2

Imaginea de mai jos va prezinta un scuter electric tip Hoverboard, cu dimensiunile L = 60 cm .i diametrul ro.ii de 18 cm. De obicei aceste obiecte sunt personalizate prin grafica aplicata.
Desena.i planul .i vederea frontala la scara 1:2 (1 cm din desen = 2 cm din realitate) ale obiectului cu ilustrarea cromaticii .i graficii propuse pentru personalizarea acestui mijloc de transport.
Prezentarea va fi facuta în creioane colorate.

white_hoverboard_smart_balance_wheeels_mini_segways.png

Subiectul nr. 3

Marii arhitec.i au creat .i obiecte de mobilier. În cele trei vederi de mai jos (frontala, laterala .i plan) este prezentat scaunul Barrel 606 proiectat de arhitectul american Frank Lloyd Wright.
Desena.i la mâna libera o perspectiva la nivelul ochiului a acestui scaun. Prezentarea se va face în creion grafit, cu umbre.

Criterii de apreciere:
– respectarea datelor de tema;

– capacitatea creativa;

– coerenta compozitiei si corectitudinea rezolvarii;

– calitatea prezentarii, expresivitatea si acuratetea desenului.

Nota:
– Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alaturate.

– Nu se admit reprezentari de elemente straine de continutul temei.

Subiecte admitere – Peisagistică 2019

subiectele de admitere in format PDF

Descriere text a subiectului de examen

În imaginile de mai jos sunt prezentate câteva repere arhitecturale aflate în trei ora.e cunoscute. Identifica.i cele trei ora.e .i încercui.i varianta corecta de raspuns. În casetele libere corespunzatoare fiecarei imagini, schi.a.i silueta cladirii reprezentative din imagine.

a) Bucure.ti a) New York a) Berlin
b) Moscova b) Sydney b) Londra
c) Paris c) Berlin c) Paris
d) Niciuna dintre variante d) Niciuna dintre variante d) Niciuna dintre variante

În chenarul din dreapta, desena.i în axonometrie ortogonala izometrica (urmarind cele 3 axe x, y, z) volumul care corespunde vederii laterale de mai jos, considerând faptul ca acesta trebuie sa poata fi înscris într-un cub. Se vor respecta scara .i dimensiunile corpului din vederea laterala. Desenul se va realiza în creion grafit.

În imaginea de mai jos este prezentata desfa.urata unui cub. În caseta din dreapta, desena.i cubul care corespunde acestei desfa.urate, în axonometrie ortogonala izometrica (urmarind cele 3 axe x, y, z), astfel încât litera A sa fie pozi.ionata pe fa.a superioara orizontala, iar discul negru sa fie pe o fa.a laterala vizibila. Desenul se va realiza în creion grafit.

Graficul de mai jos ilustreaza .arile în care locuiesc persoane a caror avere depa.ea în anul 2017, 500 de milioane de dolari. Pentru întrebarile formulate mai jos, încercui.i raspunsul corect.
1.
Pe ce continent locuiesc cei mai

mul.i oameni boga.i? a) Europa b) America de Nord c) Asia

2.
Ce loc ocupa continentul european în clasamentul mondial conform numarului de oameni boga.i

a) Locul 1 b) Locul 2 c) Locul 3

3.
Care este statul care se gase.te pe locul 4 ca numar de oameni boga.i?

a) Statele Unite; b) Japonia; c) Germania.
Arhitectul contructivist Iakov Chernikhov a devenit celebru pentru desenul sau de arhitectura, extrem de grafic. In chenarul de mai jos, imagina.i o posibila completare a desenului lui Chernikhov, utilizând doar linii drepte, pentru a completa frontul unei strazi dintr-un ora. modern. Desenul se va realiza în stilou sau pix.

Completa.i schi.a de mai jos astfel încât sa ob.ine.i o imagine unitara a unei strazi dintr-un ora. modern, sugerând o minima amenajare peisagistica, imaginând-va ca pe frontul opus al strazii este amplasat un parc. Desenul va fi realizat în creion grafit.

Regulile de urbanism prevad în cazul Bucure.tiului, necesitatea te.irii (taierii) col.ului loturilor (parcelelor de teren) situate la intersec.ia a doua
strazi “printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi, lungimea laturii ob.inute prin te.ire va fi de 6,0 metri”.
Utilizând rigla .i compasul, desena.i în schema de plan de mai jos, la scara 1/100 (1 cm = 1 metru), cum poate fi realizata aceasta te.ire,
numerotând opera.iile de trasare, în ordinea executarii lor .i pastrând liniile de construc.ie.

Schi.a.i în spa.iul din dreapta, lasat liber, planul ansamblului pie.ei prezentate în imaginea de mai jos (Piazza del Campo din Siena), utilizând elemente simple (linii, figuri geometrice, etc) .i ha.urând elementele ansamblului pe care le considera.i ca fiind principale. Desenul se va realiza în creion grafit.

În vederea realizarii unei case de vacan.a, o persoana cumpara un teren la munte având urmatoarele caracteristici: deschiderea la strada este
de 15 metri; diferen.a de nivel între punctele A .i B este de 10 metri; terenul coboara de la strada cu o panta de 30 grade; terenul va beneficia
de un acces auto având 3 metri la.ime .i de unul pietonal, de 1 metru la.ime.
Având în vedere faptul ca terenul trebuie împrejmuit, sa se calculeze lungimea totala a împrejmuirii (por.ile de acces nu vor intra în acest calcul).
În caseta de mai jos, realiza.i desenul necesar rezolvarii .i indica.i modul de calcul.

Lungimea împrejmuirii ………….. metri

Continentul European are deschidere atât catre ocean cât .i catre mai multe mari, fiind unul dintre avantajele sale economice. Numi.i .i marca.i cu aproxima.ie pe harta alaturata, 2 mari ora.e-port cu rol turistic sau economic important, din zone diferite ale Europei, astfel încât sa nu fie amplasate catre aceea.i mare sau ocean.
1.
……………………………………………………….

2.
……………………………………………………….

În imaginile de mai jos, sunt prezentate patru secven.e ale unui traseu din zona centrala a unui ora.. Cu A .i B sunt marcate doua volume importante întâlnite pe parcurs. Respectând pozi.ionarea volumelor A .i B unul în raport cu celalalt, schi.a.i în chenarul de mai jos un posibil contur al spa.iului public în care se gasesc amplasate biserica .i clopotni.a, utilizând forme geometrice simple (cerc, patrat, triunghi etc) .i indica.i prin sage.i locul din care pot fi percepute imaginile respective. Desenul se va realiza în creion grafit.
1 3 4
2

Imaginea de mai jos reprezinta o reproducere a tabloului .Noapte înstelata. a lui Vincent Van Gogh, din anul 1889. Imagina.i-va .i schi.a.i în interiorul dreptunghiului alb, prin desen la mâna libera, un plan reprezentativ pentru secven.a surprinsa în tablou, prezentând principalele elemente de peisaj rural identificate.

Având ca sursa de inspira.ie fotografia alaturata, schi.a.i imaginea frontala dinspre strada, a cladirilor prezentate, respectând raportul .i propor.iile.
Desenul se va realiza în creion grafit.

Durata probei: 4 ore
Criterii de apreciere:
-respectarea datelor de tema si acurate.ea reprezentarii -usurinta de asociere in planul gândirii si logica -cultura generala -originalitatea si creativitatea -capacitatea de transformare, abstractizare si combinare de idei

Subiecte admitere – Conservare Restaurare – Sibiu 2019

subiectele de admitere in format PDF

Descriere text a subiectului de examen

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectura
Sectia: Conservare si Restaurare de Arhitectura – 3 ani
Concurs de admitere – Sesiunea: Iulie 2019

PROBA DE DESEN
(durata 4 ore)

Subiectul S 1

Într-o carte veche, ati gasit doua bucati de hârtie. Prima prezinta planul unei case. Cea de-a doua, reprezentând vederea frontala a acesteia, are partea stânga rupta, aproape jumatate din desen lipsind. Privindu-le cu atentie, descoperiti ca cele doua desene sunt, de fapt, planul si un fragment din fatada principala apartinând vechii case a bunicilor, casa în care v-ati petrecut primele vacante de vara: o casa din Maramures, construita din bârne de lemn, cu acoperis înalt, în patru ape, învelitoare din sita, prispa doar în fata, pe toata lungimea fatadei, cu stâlpi si palimar (balustrada) din lemn; de pe prispa se intra în prima camera (tinda), deschizând o usa din lemn pe care se putea intra doar aplecând usor capul; drept în fata se afla o camara iar dreapta-stânga, câte o odaie, cea din stânga ceva mai mare decât cea din dreapta.
Desenati o perspectiva a casei, la nivelul ochiului, cuprinzând fatada principala si una din fatadele laterale, completând partea lipsa, cu respectarea planului atasat si a proportiilor, folosind detaliile din fragmentul de fatada de mai jos.
Reprezentarea, cu lumini si umbre, va fi facuta în creion grafit.

FATADA PRINCIPALA – FRAGMENT

PLAN

Subiectul nr. 2

Se dau doua volume: un cilindru si o prisma triunghiulara. Diametrul cilindrului este de 10 cm. Doua fe.e laterale ale prismei sunt triunghiuri echilaterale. Ambele volume sunt asezate pe un plan orizontal si se intersecteaza la unghi de 90°, generând un corp conform vederilor atasate mai jos. Vederea frontala este aceeasi cu cea posterioara iar cea lateral-stânga este aceeasi cu cea lateral-dreapta.
Desenati în axonometrie izometrica acest corp, respectând axele din schema de mai jos, (reprezentând muchiile ascunse cu linie întrerupta) si vederea de sus a acesteia. Scara ambelor desene va fi 1:1 (1 cm din desen = 1 cm din realitate).
Prezentarea va fi facuta în creion grafit.

10 cm

VEDERE LATERALA
STÂNGA / DREAPTA

VEDERE
FRONTALA / POSTERIOARA

6

Nota
• Ambele subiecte sunt obligatorii.

• Paginarea subiectelor se face

conform schemei alaturate.
• Nu se admite reprezentarea de

50 cm

elemente straine de continutul temei.
S 2

S 1

Criterii de apreciere
a. respectarea datelor de tema;

b. corectitudinea rezolvarii;

c. expresivitatea si acuratetea

prezentarii grafice.

20 cm

50 cm